HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC XIN QUỐC TỊCH MỸ CHO CON TẠI LSQ

Bảo Lãnh Định Cư Mỹ - Để làm quốc tịch Mỹ cho con sinh tại Việt Nam (hay còn gọi là giấy báo sanh lãnh sự) quy trình gồm các bước thủ tục nào? Hướng dẫn các bước để làm một bộ hồ sơ quốc tịch Mỹ và hộ chiếu Mỹ cho con của công dân Hoa Kỳ.Quy trình các bước làm quốc tịch Mỹ để hoàn tất hồ sơ nộp vào Lãnh sự quán Tp Hồ Chí Minh:Bước 1: Để có thể đủ điều kiện nhập quốc tịch cho trẻ sinh ngoài Hoa

Xem tiếp...