Lệ phí làm hồ sơ Quốc tịch Mỹ và Hộ chiếu Mỹ tại LSQ 2018

Lệ phí Quốc tịch Mỹ và Hộ chiếu Mỹ 2018 cho trẻ sinh tại Việt Nam Định cư Mỹ: Cập nhật lệ phí làm hồ sơ Quốc tịch Mỹ và Hộ chiếu Mỹ 2018 tại Lãnh sự quán cho trẻ là con của công dân Hoa Kỳ sinh tại Việt NamLệ phí Quốc tịch Mỹ và Hộ chiếu Mỹ 2018 cho trẻ sinh tại Việt Nam Lệ phí qui định Quốc tịch Mỹ 2018– Lệ phí nộp đơn làm quốc tịch Mỹ cho trẻ, hay còn gọi là phí nộp đơn làm Giấy Báo sanh lãnh sự ngoài nước: 100 đô la Mỹ, tương đương 2.300.000 VNĐLệ phí

Xem tiếp...