Danh sánh nhóm ngành 2013 của Canada.

Danh sách 24 nhóm ngành dưới đây theo chuẩn chung của Canada.  Chức danh thuộc các nhóm này có thể khác nhau nhưng trách nhiệm/mô tả công việc phải chiếm trên 60% công việc được mô tả theo chuẩn của HRSDC (Immigration.vn)10211Engineering managersTrưởng phòng/quản lý kỹ sư/kỹ thuật21112Financial and investment analystsChuyên gia phân tích tài chánh và đầu

Xem tiếp...